Anket ve Rehberlik Hizmetleri

  • Çoklu Zeka
  • SCL90
  • Kendini Değerlendirme Envanteri
  • Mesleki Olgunluk
  •  Akademik Benlik Kavramı
  • Sınav Kaygısı
  • Calışma Davranışı
  • Anlık Kaygı,Sürekli Kaygı
  • Başarısızlık Nedenleri

Yukarıdaki rehberlik hocalarımız tarafından hazırlanan anket sistemleriyle öğrencilerinizi psikolojik olarak değerlendirdiğiniz gibi başarı yüzdesini artırmaya yönelik rehberlik hizmetleri uygulayabilirsiniz.

Anketler

Final Eğitim Kurumları Anketi İçin Tıklayın